مشخصات ثبت‌نام کننده

مشخصات مدرسه

برنامه‌نویسی

اطلاعات دانش‌آموزان

(لازم به ذکر است که حداکثر دو مربی اجازه همراهی با دانش‌آموزان را دارند.)
گام ۲:
هنوز فایلی آپلود نکردید.

انتخاب روز بازدید

(لازم به ذکر است که روز انتخابی شما به معنای برگزاری رویداد در آن روز نبوده و پس از هماهنگی های لازم تاریخ دقیق رویداد به اطلاع شما خواهد رسید.)
ماه:
روز:
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
(حداکثر ۲ روز پیشنهادی خود را می‌توانید انتخاب کنید.)

اطلاعات تکمیلی

لطفاً نامه درخواست خود در رویداد بازی دید را در سربرگ مرکز تنظیم نمایید و در اینجا بارگذاری کنید.
(پس از مشاهده قالب پیشنهادی، نامه خود را تنظیم نمایید.)
گام ۲:
هنوز فایلی آپلود نکردید.
مرحله بعد
مرحله قبل
ثبت